Uw dier onze zorg!
Bel ons: 0545-481666
voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaarEchografie


Na röntgenologie is echografie de meest gebruikte beeldvormende diagnostiek binnen de diergeneeskunde. Over het algemeen worden met echografie de buikorganen in beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld de blaas, baarmoeder of de lever. Daarnaast worden bij paarden ook wel peesecho’s gemaakt om bestaande blessures op te sporen.

Als regel volgt een echo op een consult, waarbij nader onderzoek gewenst is. Al ons echografisch onderzoek doen wij op de locatie Gelselaar, als regel als vervolgafspraak. Uitzondering hierop zijn drachtecho’s voor de hond of kat, welke op 28 dagen na de dekking kunnen plaatsvinden.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een echoapparaat dat geluidsgolven uitzendt. Waarbij in bijvoorbeeld een echoput, het geluid via de muren en bodem wordt teruggekaatst, werkt echografie op een soortgelijke manier: de verschillende (buik)organen weerkaatsen het geluid elk op een andere manier, waardoor er digitaal een beeld gevormd kan worden.

Echografie is een heel veilige vorm van aanvullend onderzoek en u mag tijdens het onderzoek dan ook gewoon aanwezig blijven.