Uw dier onze zorg!
Bel ons: 0545-481666
voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaarEnten


De uitdrukking ‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt vaak gebruikt als we het hebben over preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes. Bij de virusziekte myxomatose is preventie een must. Genezing is namelijk niet vanzelfsprekend. Integendeel, het merendeel van met myxomatose besmette konijnen overlijdt.

Geschiedenis.
Myxomatose is een dodelijk virus voor konijnen dat van oorsprong niet in Nederland voorkomt. het is een soort pokkenvirus. Het virus stamt uit Zuid-Amerika, waar het een milde ziekte veroorzaakt bij de Zuid-Amerikaanse konijnensoorten. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd het virus met opzet geïntroduceerd in Australië, waar de ingevoerde Europese wilde konijnen een echte plaag vormden. Men wilde de enorme konijnenpopulatie onder controle krijgen. In Australië verliep de ziekte rampzalig en roeide bijna alle konijnen uit. Helaas werd het virus ook ingevoerd in Europa. Binnen enkele jaren was het hele Europese continent en Groot Brittannië besmet. Ook nu zien we nog regelmatig uitbraken van myxomatose bij konijnen.

Verspreiding.
Het grootste misverstand is dat de meeste mensen denken dat het virus wordt overgebracht door direct of indirect contact met wilde konijnen. Dit is beslist NIET het geval!!!

Myxomatose wordt door bloedzuigende insecten verspreid. De meeste belangrijke zijn de konijnenvlo en de mug. Bij tamme konijnen is dit meestal de mug, want de konijnenvlo komt voornamelijk bij wilde konijnen voor. Als de vlo of mug bijt, komt, terwijl het insect bloed zuigt een klein beetje levend virus in de huid van het konijn. Binnen een paar dagen zit het virus in de plaatselijke lymfeklier en verplaatst zich via het bloed naar andere plekken in het lichaam. Een tam konijn binnen kan door een muggenbeet ook besmet raken!

Kenmerken van de ziekte.
Een konijn dat besmet is met myxomatose heeft vieze ontstoken ogen, is benauwd en vermagerd snel. Ze worden erg sloom en het reactie vermogen neemt sterk af. Uiteindelijk worden ze zo ziek dat ze niet meer in staat zijn voedsel tot zich te nemen, met de dood tot gevolg.

 

RHD (Rabbit heamorhagic diseas).
Dit is  een zeer besmettelijke en vaak dodelijke konijnenziekte. RHD werd in 1984 voor het eerst in China waar genomen. De ziekte kan zich snel via o.a. ontlasting, besmette dieren en materialen (o.a. vers gesneden gras), verspreiden.

Symptomen.
Voornamelijk konijnen ouder dan 10 weken worden door deze ziekte getroffen. Vooral jonge voedsters zijn erg gevoelig. De tijd tussen besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt 1-3 dagen. We kunnen 3 vormen onderscheiden:

-Zeer snel:
Gekarakteriseerd door plotselinge dood.

-Snel verlopende vorm:
Depressie, stoppen met eten, benauwdheid, koorts, incoördinatie,soms schreeuwen en tandenknarsen. Vaak ziet men in het laatste stadium een schuimige bloederige neusvloeiing gevolgd door de dood.

-Milde vorm
Deze vorm is zeldzaam, herstel en levenslange immuniteit.

De sterfte na een RHD besmetting kan oplopen van 75% tot 100%.

Inenten.
Sinds 2012 is er een vaccin van Nobivac op de markt dat jaarlijks geënt moet worden. Het konijn wordt hiermee beschermt tegen myxomatose en RHD.U kunt het risico dat uw konijn deze vervelende virusziekten oploopt aanzienlijk verkleinen door hem of haar ieder jaar te laten inenten tegen myxomatose en RHD. U kunt hiervoor terecht op het spreekuur of  contact opnemen met onze praktijk om een afspraak te maken.