Uw dier onze zorg!
Bel ons: 0545-481666
voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaarVaccineren


Vaccineren
Het is erg belangrijk uw paard te beschermen tegen een aantal ziekten. Dit kan door middel van vaccineren. Door een vaccinatie bouwt het paard op een gecontroleerde manier afweerstoffen op tegen een ziekte. Er zijn verschillende vaccinaties mogelijk, maar voor alle paarden is het van belang om jaarlijks te worden gevaccineerd tegen influenza en tetanus.

Influenza en tetanus
Influenza en tetanus zijn ziektes die alle paarden kunnen krijgen en ook voor alle paarden gevaarlijk kunnen zijn. De influenza en tetanus vaccinatie kunnen in 1 injectie worden toegediend.

Voor wedstrijdpaarden is deze vaccinatie verplicht!
Voor een goede bescherming krijgt uw paard eerst een basisvaccinatie. Dit betekent twee opeenvolgende injecties met 4 tot 6 weken ertussen. Wanneer de basisvaccinatie goed is uitgevoerd, is het voor de meeste paarden voldoende om de vaccinatie jaarlijks te herhalen. Bij paarden die erg gevoelig zijn voor luchtweginfecties is het echter raadzaam om 2 keer per jaar te vaccineren. Voor paarden die internationaal starten is twee keer per jaar vaccineren zelfs verplicht!

Rhinopneumonie
Deze ziekte kan bij uw drachtige merrie abortus veroorzaken. Bij verhoogde kans op abortus door rhinopneunonie  is verstandig om uw merrie te beschermen door haar op de 5e, de 7e en de 9e maand van de dracht te laten enten tegen deze ziekte. Overleg met uw dierenarts of dit risico bij uw merrie speelt.
Rhinopneumonie kan naast abortus ook luchtweginfecties veroorzaken. Bij paarden die gevoelig zijn voor luchtweginfecties of op grote bedrijven is het ook verstandig om tegen rhinopneumonie te vaccineren. In dit geval is het voldoende om 2 keer per jaar te vaccineren.

Schimmel
Het is ook mogelijk om tegen schimmelinfecties te vaccineren. De enting is vrij kostbaar en wordt niet standaard ingezet om schimmel te voorkomen. Wanneer een paard echter een uitgebreide of hardnekkige schimmelinfectie heeft kan het vaccin helpen om sneller van de infectie af te komen.

Veulens
Een veulen dient zijn of haar eerste vaccinatie te krijgen op een leeftijd van 6 maanden. Als de merrie altijd goed geënt is heeft het veulen via de biest voldoende antistoffen gekregen om het de eerste 6 maanden te beschermen. Mocht dit niet het geval zijn kunt u het beste met uw dierenarts overleggen wat dan de beste leeftijd is om te enten.
Voor een goede bescherming dient het veulen 4-6 weken later de 2e enting te krijgen en 6 maanden later de 3e. Daarna dient de enting jaarlijks te worden herhaald net als bij volwassen paarden.