Locatie Gelselaar 0545 - 48 16 66
Locatie Borculo 0545 - 48 16 66
Locatie Neede 0545 - 48 16 66
Paardenkliniek Groenlo 0545 - 48 16 66

Konijn en knaagdieren

Konijn en knaagdieren

  • Myiasis
  • Vaccineren
  • Voeding voor konijn

Myiasis

Myiasis (madenziekte)

In de warmere perioden van het jaar lopen konijnen een groot risico op Myiasis ofwel madenziekte.

Wat is myiasis?

Myiasis is ook wel bekend als madenziekte. Het konijn kan dit krijgen wanneer er ontlasting rondom de anus aan de haren en huid vast geplakt zit. Deze ontlasting zorgt voor een ontsteking van de huid waardoor vliegen aangetrokken worden. De vliegen leggen eieren op de ontstoken huid waaruit vervolgens maden komen. Deze kunnen in grote verschillen, van een paar millimeter tot een centimeter. De maden kruipen tussen de ontlasting en de ontstoken huid en richten hier grote schade aan waardoor zelfs gaten in de huid kunnen ontstaan. Hierdoor ontstaan nog grotere ontstekingen en dit is erg pijnlijk voor het konijn. Ze zullen stoppen met eten en kunnen hier zelfs aan dood gaan.

De behandeling

Een konijn met maden gaat onder narcose en de haren worden zoveel mogelijk weggeschoren. De maden moeten met een pincet verwijderd worden. De huid en de achterhand van het konijn moeten schoongemaakt worden soms moeten de gaten in de huid opgeschoond en gehecht worden.

Voorkomen

Om myiasis te voorkomen is het zaak dat u goed op de hygiëne van het konijn en zijn hok let.
Geef een konijn maar 20 gram brokvoer per kilo lichaamsgewicht en zorg dat hij onbeperkt hooi kan eten. Bekijk het konijn iedere dag onder zijn staart om te controleren of deze nog schoon is. Verschoon plas- en poepplekken in het hok zeer regelmatig zodat het konijn ook hier niet vies van kan worden.

Ter preventie kunt u gebruik maken van Stronghold of Madenweg spray. Stronghold is een pipet die u in de nek kunt druppel. Madenweg spray is een spray die u rondom de staart spuit.

Vaccineren

Vaccineren

De uitdrukking ‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt vaak gebruikt als we het hebben over preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes. Bij de virusziekte myxomatose is preventie een must. Genezing is namelijk niet vanzelfsprekend. Integendeel, het merendeel van met myxomatose besmette konijnen overlijdt.

Geschiedenis

Myxomatose is een dodelijk virus voor konijnen dat van oorsprong niet in Nederland voorkomt. het is een soort pokkenvirus. Het virus stamt uit Zuid-Amerika, waar het een milde ziekte veroorzaakt bij de Zuid-Amerikaanse konijnensoorten. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd het virus met opzet geïntroduceerd in Australië, waar de ingevoerde Europese wilde konijnen een echte plaag vormden. Men wilde de enorme konijnenpopulatie onder controle krijgen. In Australië verliep de ziekte rampzalig en roeide bijna alle konijnen uit. Helaas werd het virus ook ingevoerd in Europa. Binnen enkele jaren was het hele Europese continent en Groot Brittannië besmet. Ook nu zien we nog regelmatig uitbraken van myxomatose bij konijnen.

Verspreiding

Het grootste misverstand is dat de meeste mensen denken dat het virus wordt overgebracht door direct of indirect contact met wilde konijnen. Dit is beslist NIET het geval!!!

Myxomatose wordt door bloedzuigende insecten verspreid. De meeste belangrijke zijn de konijnenvlo en de mug. Bij tamme konijnen is dit meestal de mug, want de konijnenvlo komt voornamelijk bij wilde konijnen voor. Als de vlo of mug bijt komt, terwijl het insect bloed zuigt, een klein beetje levend virus in de huid van het konijn. Binnen een paar dagen zit het virus in de plaatselijke lymfeklier en verplaatst zich via het bloed naar andere plekken in het lichaam. Een tam konijn binnen kan door een muggenbeet ook besmet raken!

Kenmerken van de ziekte

Een konijn dat besmet is met myxomatose heeft vieze ontstoken ogen, is benauwd en vermagerd snel. Ze worden erg sloom en het reactie vermogen neemt sterk af. Uiteindelijk worden ze zo ziek dat ze niet meer in staat zijn voedsel tot zich te nemen, met de dood tot gevolg 

RHD (Rabbit heamorhagic diseas)

Dit is  een zeer besmettelijke en vaak dodelijke konijnenziekte. RHD werd in 1984 voor het eerst in China waar genomen. De ziekte kan zich snel via o.a. ontlasting, besmette dieren en materialen (o.a. vers gesneden gras), verspreiden.

Symptomen

Voornamelijk konijnen ouder dan 10 weken worden door deze ziekte getroffen. Vooral jonge voedsters zijn erg gevoelig. De tijd tussen besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt 1-3 dagen. We kunnen 3 vormen onderscheiden:

  • Zeer snel:

Gekarakteriseerd door plotselinge dood.

  • Snel verlopende vorm:

Depressie, stoppen met eten, benauwdheid, koorts, incoördinatie,soms schreeuwen en tandenknarsen. Vaak ziet men in het laatste stadium een schuimige bloederige neusvloeiing gevolgd door de dood.

  • Milde vorm

Deze vorm is zeldzaam, herstel en levenslange immuniteit.

De sterfte na een RHD besmetting kan oplopen van 75% tot 100%.

Inenten

Sinds 2012 is er een vaccin van Nobivac op de markt dat jaarlijks geënt moet worden. Het konijn wordt hiermee beschermt tegen myxomatose en RHD. U kunt het risico dat uw konijn deze vervelende virusziekten oploopt aanzienlijk verkleinen door hem of haar ieder jaar te laten inenten tegen myxomatose en RHD. U kunt hiervoor terecht op het spreekuur of  contact opnemen met onze praktijk om een afspraak te maken.

Voeding voor konijn

Voeding voor konijn

Science selective rabbit is een konijnenvoer samengesteld uit een combinatie van hoogwaardige ingrediënten.
Het vormt een complete en evenwichtige voeding in de vorm van een smakelijke brok.
Met luzerne (alfalfa) als vezelbron en een vezelgehalte van 19%, biedt deze voeding het ideale vezelgehalte en vezelsoort in de juiste hoeveelheden, om de darmactiviteit te bevorderen en de natuurlijke gebitsslijtage te ondersteunen. Deze voeding bevat geen toegevoegde suikers, zodat overgewicht voorkomen wordt.
Het bevat lijnzaad, een uitstekende bron van omega 3 en 6 vetzuren.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze praktijk op tel: 0545 - 48 16 66.

Terug naar Gezelschapsdieren