Locatie Gelselaar 0545 - 48 16 66
Locatie Borculo 0545 - 48 16 66
Locatie Neede 0545 - 48 16 66
Paardenkliniek Groenlo 0545 - 48 16 66

Landbouwhuisdieren

Landbouwhuisdieren

 • Formulieren
 • Infectieziekten
 • Jongvee
 • Melkonderzoeken
 • Uiergezondheid
 • Vaccinatie
 • Vetwerk
 • Vruchtbaarheid

Infectieziekten

Infectieziekten

Als veehouder wil je een gezonde koppel dieren. Virussen en bacteriën kunnen een koe ziek maken. Als dierenarts weten wij alles van de voorkomende virussen en bacteriën en kunnen u ondersteunen bij het gezond maken of houden van uw koppel dieren.

Monitoring

Deels houden wij door middel van monitoring in de gaten of er ziektes spelen op een bedrijf. Dit doen wij grotendeels samen met de GD-Deventer. Wij zorgen grotendeels ook voor het contact met de gezondheidsdienst als er vragen zijn over status en of benodigde onderzoek.

Jongvee

Jongvee

Jongvee is de toekomst van u bedrijf. En we weten dat goed groeiend jongvee later een betere productie hebben dan jongvee welke een tegenslag heeft gehad.

Onze dierenartsen kunnen u ondersteunen in monitoring en adviezen omtrent jongvee. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bloed onderzoek om te kijken of kalveren genoeg antistoffen binnen hebben gekregen. We kunnen de biest meten op kwaliteit.

Bij kalveren die aan de diarree zijn kunnen we verwekkers onderzoeken, net als bij longontsteking is een longspoeling mogelijk om de ziekmaker te vinden. Voorkomen is beter dan genezen, daarom adviseren wij ook graag bij te nemen management maatregelen die de gezondheid en de groei doen bevorderen.

Melkonderzoeken

Delvotest

Het kan zijn dat een koe een tijdje antibiotica heeft gehad om bepaalde redenen. Om zeker te weten of er nog antibiotica in de melk aanwezig is, kan de veehouder wat melk langs brengen op de praktijk.
Met een speciale test kunnen wij onderzoeken of er nog antibioticum inzit of niet. Indien dit niet het geval is kan de melk weer veilig in de tank.

Celgetal bepaling

Hiermee meten we de hoeveelheid ontstekingscellen die er in de melk zitten. Bij een koe die verdacht wordt van mastitis wordt een celgetal bepaling gedaan om te kijken hoeveel ontstekingscellen in de melk zitten.
Wanneer het celgetal verhoogt is, is de kans groot dat de koe een mastitis aan het ontwikkelen is.

Bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling melk

Sinds Januari 2014 kunnen wij op de praktijk zelf bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling van melk doen. Wanneer een koe klinische mastitis heeft moet het behandeld worden. Om te kijken met welke antibiotica het beste behandeld kan worden, moet je weten welke bacterie zich in het uier bevindt.
De veehouder levert hiervoor melk in op de praktijk. Deze melk wordt uit geënt op bacteriespecifiek gevoelige platen.

Na 24 uur groeien de bacteriën uit het uier op deze platen en kunnen we vaststellen om welke bacterie het gaat. Met deze bacterie kunnen wij vervolgens kijken voor welk antibioticum deze gevoelig is.  Hiervoor gebruiken we een andere plaat en kleine antibiotica schijfjes. Na wederom 24 uur kunnen we zien welke antibiotica de bacterie het beste bestrijden.

Uiergezondheid

Uiergezondheid

Wat is een acceptabel percentage uierontsteking? Hoe goed is de genezing in droogstand? Waarom reageert de koe niet op de uierinjector?

Uiergezondheid lijkt een eenvoudig onderwerp maar is toch heel complex. Zo is de kans op genezing van een mastitis afhankelijk van de soort bacterie, maar ook afhankelijk van lactatiestadium van de koe. Wij kunnen u ondersteunen in juiste therapiekeuze, of in adviezen over vervroegd droogzetten of afvoer.

Bij het administreren van melkmonsters maken wij gebruik van Mex@Lab waardoor wij een goed beeld krijgen over welke kiemen op welke bedijven spelen. Zo kunnen we een gedegen plan van aanpak maken en risico factoren met betrekking tot de verwekker in kaart brengen.

Vaccinatie

Vaccinatie

Door middel van vaccinatie kun je dieren beschermen tegen ziekte. Dieren krijgen verbeterde afweer of worden beschermd tegen dragerschap. We kunnen vaccineren tegen de volgende ziektes:

 • BVD
 • IBR
 • Mastitis (Coli en Staph. Aureus)
 • Mastitis (Strep. Uberis)
 • Pinkengriep
 • Ringschurft
 • Clostridium
 • Mannheimia
 • Kalverdiarree

Vetwerk

Vetwerk

Vetwerk is een digitale tool waarbij veehouder en dierenarts wordt ondersteund in het verwaarden van alle informatie die wordt opgedaan bij een bedrijfsbezoek. Zo wordt waardevolle informatie vanuit de stal gekoppeld aan koe gegevens zoals lactatiestadium en productie. Zo kunnen we gericht sturen waar nodig en de koeien gezond en productief houden.

Ook stelt vetwerk de dierenarts en veehouder instaat om het bezoek makkelijk en overzichtelijk voor te bereiden waardoor het bezoek efficiënt ingedeeld kan worden.

De focus binnen Vetwerk ligt op de transitieperiode en vruchtbaarheid. Het doel is om jou als veehouder te ontzorgen en structuur aan te brengen tijdens bedrijfsbezoeken. Verzamelde data wordt verwerkt tot een risicoanalyse. Volledig automatisch! Groot voordeel is dat afwijkingen in de veestapel veel eerder gesignaleerd worden. Dit resulteert in meer grip op onder andere vruchtbaarheid en een zorgeloze opstart!

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Begeleiding in elke gewenste vorm

Een productieve koppel wordt gerealiseerd door een goede vruchtbaarheid. Elke veehouder wil de koe graag drachtig hebben op een moment dat voor hem en zijn koe goed uitkomt. In de praktijk wisselen de kengetallen sterk tussen verschillende veehouders. Wij kunnen u in elke vorm begeleiden wat voor u het beste past. Vaak regulier 1x per 2- 4 of 6-weken? Wil je weten of de koeien drachtig zijn? Verse koeien controleren? Of de niet tochtige koeien? Alles kan. Met behulp van echografie kunnen wij een levende vrucht zien of evt afwijkingen aan de eierstokken diagnosticeren.

Omdat vruchtbaarheid een sterke relatie heeft met voeding, productie en huisvesting wordt deze informatie vaak gelijktijdig bij bezoek besproken.

Eventueel doen we bovenstaande met de ondersteuning van Vetwerk (zie Vetwerk).